marți, 23 februarie 2016

DECIZIA CURTII DE JURATI

...Până la data judecării acestei cauze, există deja la dosar solicitările apărătorilor părților vătămate de a se constitui părți civile împotriva următorilor teroriști criminali....care anterior evenimentelor din 1989 au solicitat să colaboreze nemijlocit și necondiționat, până la limita jertfei supreme, urmând a fi înscriși la Kurganul Mamaiev pe lista APĂRĂTORILOR PATRIEI ca în schimbul unei solde lunare negociate în ruble, sau contra unor produse, precum vodcă, ciocolată, biscuiți, șosete, pixuri, reviste pornografice și pentru gay, casete cu muzică țigănească rusă, gumă de mestecat, țigări, brichete, televizoare color, aparate video, ceasuri electronice, bijuterii din gablonz, grade militare și funcții politico militare din armata aparținând altui stat, acordarea dublei cetățenii, să execute întocmai și la timp ordinele șefului său nemijlocit, fără însă a se desconspira față de organele de securitate sau față de orice cetățean român. Fiecare va avea în legătură o rețea de informatori și de lichidatori persoane fizice incomode dotați cu arme cu glonț sau alte dispozitive letale, și se va ocupa de misiunile fiecăruia în parte, verificarea îndeplinirii misiunii și plata recompensei....În cazul în care va fi capturat de dușman,sau criticat în cercul de prieteni că ar fi trădat țara natală, sau că ar fi omorât oameni pentru cauza nobilă a edificării comunismului, va folosi una din metodele învățate la cursurile de inițiere în tehnici de spionaj, pentru a se sinucide, lăsând o scrisoare prin care să se dea vina pe scuritate, ce ulterior va fi adusă la cunoștința cât mai multor persoane, prin grija rezidenților din rețea. După moarte locțiitorul va prelua funcția șefului de rețea fără alte formalități, și va continua munca informativ-terorist-diversionistă, până la victoria finală. Curtea văzând conținutul angajamentului de terorist, a constatat că numiții teroriști mai încasau un venit suplimentar de la statul român, fără însă a declara la serviciul financiar în scris că mai au și alte venituri de la alte state sau organizații subversive sau Agenturi Străine de Spionaj, lucru interzis de normele financiare aplicabile. În timp ce oamenii muncii au trudit din greu prin mine, șantiere, uzine, ogoare, nu este moral să obții foloase necuvenite și de la alte state sau organizații din lume fără însă a declara acest lucru la Administrația Financiară Județeană sau de sector. Conform documentelor financiare aflate la dosar, numiții teroriști spioni ...au semnat de primire și au încasat de la statul român lună de lună, respectiv în formă continuată și calificată un salariu, soldă sau pensie în mod nejustificat, deoarece sfera lucrativă ocupațională era în contra României, respectiv pusă în slujba unei puteri ostile statului nostru, ce contravine jurământului militar, a angajamentului de partid și a contractului de muncă, dar în principal prin comiterea în formă calificată și continuată de acte de trădare, terorism și destabilizare a puterii democrat-populare din țara noastră. Deși statul va acordat prezumția de onorabilitate și de loialitate, însă din motive ce exced cauzei, ați trădat poporul, partidul și statul român, fapte în urma cărora un număr foarte mare de cetățeni români au murit sau au fost asasinați prin metodele meșteșugite învățate la școala de spionaj.Dacă lăcomia de a vinde țara pentru câțiva arginți ar fi pe undeva justificată prin lipsurile materiale din fostul regim, generate de blocada economică impusă de statele imperialiste, companiile multinaționale și de băncile creditoare la care s-a îndatorat statul român pentru a se dezvolta, comiterea de crime izolate sau împotriva păcii și omenirii, a unor crime de război, lipsirea de mijloace de existență a unor categorii sociale, moartea acestora prin înfometare, frig, lipsa de medicamente și alimente de strictă necesitate, lipsirea de locuințe și de asigurare a unui loc de muncă, stresul produs prin vânzarea domeniului public și a bogățiilor statului, nu mai pot fi justificate, iar aceste fapte au fost comise cu deplin discernământ, deoarece fiecare criminal în parte a anticipat dintr-un început rezultatul de pericol public și antisocial care este subsecvent factelor fiecăruia. Pentru aceste motive, în numele legii, Curtea de Jurați, în unanimitate, de voturi H O T Ă R Ă Ș T E 1. Condamnă pe criminalii teroriști spioni...... Complementar mai condamnă pe aceștia la degradare militară la gradul de soldat, retragerea cetățeniei române, și anularea oricărui act de studiu dobândit în România; Obligă pe toți condamnații la restituirea cheltuielilor de școlarizare reactualizate, începând de la grădiniță, cursul elementar, liceul militar, școala militară de ofițeri, academia militară, facultate și a celorlalte cursuri finanțate de stat, la nivelul statului a cărui propagandă ați promovat. Restituirea tuturor drepturilor financiare încasate de la stat în perioada de activitate și după trecerea în rezervă, și confiscarea tuturor bunurilor mobile și imobile deținute, sau drepturi succesorale...conform inventarelor făcute de ANAF fiecăruia în parte. Retragerea cetățeniei române și interdicția de a vă apropia la mai mult de 250 km de frontiera de stat a României pentru o perioadă de 25 de ani. ..... În cazul nerespectării tuturor dispozițiilor de mai sus, pedeapsa este privativă de liberate pe o durată de 25 de ani, calculată de la data încarcerării, în condiții de temniță grea, fără posibilitatea de eliberare condiționată înainte de executarea integrală a pedepsei, și suplimentar, după liberare, se dispune interdicția drepturilor civile pentru încă 10 ani peste durata de penitență. Irevocabilă. Președinte, Curtea de Jurați: 1. 2. 3. 4.

joi, 4 februarie 2016

BIOTERORISMUL ÎN ACTUALITATE

Principial Convențiile Internaţionale interzic producerea, stocarea şi experimentarea sau mai grav uzilizarea armelor de distrugere în masă în sol, în aer, în apă, în atmosferă sau în cosmos. Cu toate acestea, există studii de specialitate care spun că există laboratoare ultrasecrete şi zeci de mii e specialişti care execută diferite comenzi ale unor corporaţii multinaţionale de producere de microorganisme, bacterii, viruşi, fungi, vaccinuri, noi medicamente, etc. rezistenţi la tratamente care pot produce epidemii sau pandemii. Fabricile de echipamente de aer condiţionat sau filtre de aer şi apă, nu au voie să producă decât anumite tipuri de aparate de uz casnic sau industrial, cu parametri modificaţi pentru a disemina prin ventilaţie boli incurabile. În Romania, după data de 1 Decembrie numărul deceselor au crescut în progresie geometrică mai ales în rândul nou-născuţilor, copiilor preşcolari sau din ciclurile primare, adulţilor fumători sau consumatori de bere şi produse distilate, a bâtrânilor, şi bolnavilor cu afecţiuni cronice multiple. Nimeni nu este interesat de la Ministerul Sănătăţii sau de la Direcţia de Evidenţă Informatizată să comunice situaţia reală, aceasta fiind ascunsă cu grijă şi serviciilor secrete, mai ales că în ultimul timp s-a început o nouă ofensivă împotriva structurilor de securitate naţională. Trăim în ţara în care nimeni nu ştie nimic, dar ne mor sute de mii de oameni, în timp ce factura medicamentelor la companiile farmaceutice străine atinge aproape 1o miliarde euro pe an. Ceve nu este în regulă. Există însă scurgeri de informaţii şi la persoanele care conspiră împotriva populației României. De pildă după evenimentul de la Clubul Colectiv, se fac eforturi financiare pentru eliminarea a încă 4-5 milioane de români aborigeni, pentru ca populaţia să ajungă la aproximativ zece milioane de locuitori în doi-trei ani. Depopularea va fi înlocuită cu migranţi (circa 8-10 milioane) pentru a lucra pe bani puţini pentru companiile multinaţionale, urmând ca în circa 10 ani, limba română să fie interzisă în spațiul public şi să se scadă în așa măsură nivelul de trai încât majoritatea oamnilor vor pieri iar alţii vor emigra în alte state sub condiţia de a renunţa la cetăţenia română. Este scenariul cel mai terifian, în care se va duce asaltul final împotriva României, pentru ca în perspectiva anului 2025 să se vorbească la timpul trecut despre români. Accelerarea cursei înarmărilor ar putea produce o ripostă asimetrică şi un atac nuclear extins asupra României, lucru ce va accentua şi mai mult depopularea noastră, şi finalizarea genocidului şi holocaustului la care suntem supuşi. În timp ce la televiziunile publice se vorbeşte despre alegeri în două tururi şi anularea dreptului deţinuţilor de a mai scrie cărţi, forțele private secrete aflate la noi, își fac meseria. Produc în cotinuare infestări cu viruşi, baterii şi fungi, sau alte microorganisme prin gări, staţii de metrou, mall-uri, super-marketuri, şcoli, grădiniţe, spitale, universităţi, etc. şi dau vina pe guvernanţi că nu pot gestiona situaţia, că ţara noastră ar fi lovită de corupţie şi incompetenţă. În acest context se constată că instituțiile abilitate sunt depăşite şi până să se decumenteze şi să se probeze anumite fapte criminale aflate în competenţa DIICOT vom râmâne tot mai puţini şi mai stresaţi de facturile tot mai mari ce ne vin şi de creșterea preţurilor şi impozitelor, în timp ce veniturile tind să se înjumătățească, motivat de o criză generată artificial. Ori dacă poporul nu se ajută singur, guvernanţii puşi la butoane de forțele ostile naţiunii noastre nu au nici un interes să ne apera. Noi nu ne putem apăra cu arme SH (tancuri, avioane, camioane Made în USA împotriva bioterorismului, să fie clar acest lucru)