marți, 23 februarie 2016

DECIZIA CURTII DE JURATI

...Până la data judecării acestei cauze, există deja la dosar solicitările apărătorilor părților vătămate de a se constitui părți civile împotriva următorilor teroriști criminali....care anterior evenimentelor din 1989 au solicitat să colaboreze nemijlocit și necondiționat, până la limita jertfei supreme, urmând a fi înscriși la Kurganul Mamaiev pe lista APĂRĂTORILOR PATRIEI ca în schimbul unei solde lunare negociate în ruble, sau contra unor produse, precum vodcă, ciocolată, biscuiți, șosete, pixuri, reviste pornografice și pentru gay, casete cu muzică țigănească rusă, gumă de mestecat, țigări, brichete, televizoare color, aparate video, ceasuri electronice, bijuterii din gablonz, grade militare și funcții politico militare din armata aparținând altui stat, acordarea dublei cetățenii, să execute întocmai și la timp ordinele șefului său nemijlocit, fără însă a se desconspira față de organele de securitate sau față de orice cetățean român. Fiecare va avea în legătură o rețea de informatori și de lichidatori persoane fizice incomode dotați cu arme cu glonț sau alte dispozitive letale, și se va ocupa de misiunile fiecăruia în parte, verificarea îndeplinirii misiunii și plata recompensei....În cazul în care va fi capturat de dușman,sau criticat în cercul de prieteni că ar fi trădat țara natală, sau că ar fi omorât oameni pentru cauza nobilă a edificării comunismului, va folosi una din metodele învățate la cursurile de inițiere în tehnici de spionaj, pentru a se sinucide, lăsând o scrisoare prin care să se dea vina pe scuritate, ce ulterior va fi adusă la cunoștința cât mai multor persoane, prin grija rezidenților din rețea. După moarte locțiitorul va prelua funcția șefului de rețea fără alte formalități, și va continua munca informativ-terorist-diversionistă, până la victoria finală. Curtea văzând conținutul angajamentului de terorist, a constatat că numiții teroriști mai încasau un venit suplimentar de la statul român, fără însă a declara la serviciul financiar în scris că mai au și alte venituri de la alte state sau organizații subversive sau Agenturi Străine de Spionaj, lucru interzis de normele financiare aplicabile. În timp ce oamenii muncii au trudit din greu prin mine, șantiere, uzine, ogoare, nu este moral să obții foloase necuvenite și de la alte state sau organizații din lume fără însă a declara acest lucru la Administrația Financiară Județeană sau de sector. Conform documentelor financiare aflate la dosar, numiții teroriști spioni ...au semnat de primire și au încasat de la statul român lună de lună, respectiv în formă continuată și calificată un salariu, soldă sau pensie în mod nejustificat, deoarece sfera lucrativă ocupațională era în contra României, respectiv pusă în slujba unei puteri ostile statului nostru, ce contravine jurământului militar, a angajamentului de partid și a contractului de muncă, dar în principal prin comiterea în formă calificată și continuată de acte de trădare, terorism și destabilizare a puterii democrat-populare din țara noastră. Deși statul va acordat prezumția de onorabilitate și de loialitate, însă din motive ce exced cauzei, ați trădat poporul, partidul și statul român, fapte în urma cărora un număr foarte mare de cetățeni români au murit sau au fost asasinați prin metodele meșteșugite învățate la școala de spionaj.Dacă lăcomia de a vinde țara pentru câțiva arginți ar fi pe undeva justificată prin lipsurile materiale din fostul regim, generate de blocada economică impusă de statele imperialiste, companiile multinaționale și de băncile creditoare la care s-a îndatorat statul român pentru a se dezvolta, comiterea de crime izolate sau împotriva păcii și omenirii, a unor crime de război, lipsirea de mijloace de existență a unor categorii sociale, moartea acestora prin înfometare, frig, lipsa de medicamente și alimente de strictă necesitate, lipsirea de locuințe și de asigurare a unui loc de muncă, stresul produs prin vânzarea domeniului public și a bogățiilor statului, nu mai pot fi justificate, iar aceste fapte au fost comise cu deplin discernământ, deoarece fiecare criminal în parte a anticipat dintr-un început rezultatul de pericol public și antisocial care este subsecvent factelor fiecăruia. Pentru aceste motive, în numele legii, Curtea de Jurați, în unanimitate, de voturi H O T Ă R Ă Ș T E 1. Condamnă pe criminalii teroriști spioni...... Complementar mai condamnă pe aceștia la degradare militară la gradul de soldat, retragerea cetățeniei române, și anularea oricărui act de studiu dobândit în România; Obligă pe toți condamnații la restituirea cheltuielilor de școlarizare reactualizate, începând de la grădiniță, cursul elementar, liceul militar, școala militară de ofițeri, academia militară, facultate și a celorlalte cursuri finanțate de stat, la nivelul statului a cărui propagandă ați promovat. Restituirea tuturor drepturilor financiare încasate de la stat în perioada de activitate și după trecerea în rezervă, și confiscarea tuturor bunurilor mobile și imobile deținute, sau drepturi succesorale...conform inventarelor făcute de ANAF fiecăruia în parte. Retragerea cetățeniei române și interdicția de a vă apropia la mai mult de 250 km de frontiera de stat a României pentru o perioadă de 25 de ani. ..... În cazul nerespectării tuturor dispozițiilor de mai sus, pedeapsa este privativă de liberate pe o durată de 25 de ani, calculată de la data încarcerării, în condiții de temniță grea, fără posibilitatea de eliberare condiționată înainte de executarea integrală a pedepsei, și suplimentar, după liberare, se dispune interdicția drepturilor civile pentru încă 10 ani peste durata de penitență. Irevocabilă. Președinte, Curtea de Jurați: 1. 2. 3. 4.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu